Ringmärkningen vid Mälby Kvarn

Jag ringmärker numera mest siskor och gräshoppsångare. Mitt engagemang inom CES Sverige varade under åren 1998- 2000 (avslutades pga 
jobbyte och studier). Till dags dato har
långt mer än 1000 siskor och ca 1500 individer av andra arter märkts vid Mälby Kvarn. Siskorna som fångas 
vid Mälby Kvarn (jag märker även på andra platser) fångas i nät i anslutning till min fågelmatning (oftast bara ett nät).

CES
Länk till CES-sidan

talgoxei nat.jpg (43233 bytes)
Talgoxe i nät (foto: Jukka Väyrynen)


Det händer titt som tätt att även andra arter flyger i näten vilka också märks om det finns tid för det. Jag märker inte så mycket mesar och 
andra arter som jag kan tycka är mer av de lokala fåglarna, men det händer.

blmes311203mk hemsi.jpg (33383 bytes)
Blåmes (ungfågel)

taoxe031231_M_10_sida hemsi.jpg (35397 bytes)
Talgoxe (ung hane)

20030218_sidensvans_ung_h hemsi.jpg (39014 bytes)
Sidensvans  (ung hona)

jvaddomherre_22_feb_2003 hemsi.jpg (42537 bytes)
Domherre (hane)

steglits_M_ad_031231mk_si hemsi.jpg (43873 bytes)
Steglits (gammal hane)

guspa_adM_jvmars 2003 hemsi.jpg (37304 bytes)
Gulsparv (gammal hane)

caspi_adM_jvmars2003_sida hemsi.jpg (33522 bytes)
Grönsiska (gammal hane)

JVKOLTRAST_16 MARS_2003 hemsi.jpg (42091 bytes)
Koltrast (gammal hane)

Karta över gjorda återfynd och tagna främmande kontroller hittar du på CES sidan..

Med återfynd menas fåglar som märkts av mig vid Skundern och som påträffats levande eller döda på annat håll. Främmande kontroller är 
beteckningen för mina egna kontroller av andras märkningar också det vid Skundern förstås.