cesvass2.jpg (58224 bytes)

CES

Från 1998-2000  deltog undertecknad med ringmärkning inom ramen för CES-Sverige. CES står för Constant Effort Sites och är ett fågelövervakningsprogram för studier av häckningsframgång, mellanårsöverlevnad med mera.

Märkningen genomförs i helt standardiserad form där första årets märkning blir normgivande för de påföljande åren. Märkning ska ske med 10 dagars intervaller från 1 maj till 31 augusti. Företrädesvis ska denna också ske från gryningen och framåt. Varje märktillfälle ska vara 6 timmar. Som tidigare nämnts är första året normgivande. Om märkning skedde mellan 04.00 och 10.00 den 5 maj så ska den tiden och dagen vara så lika som möjligt från år till år. Plus minus tre dagar är ok och märktiden ska vara minst 4 timmar för att räknas.  Även samma antal nät ska användas samt samma nätplacering. Läs mer om verksamheten i Fåglar i Sörmland 2:98.

Resultat 1999
Resultat 2000

På denna karta visas  främmande kontroller och återfynd av fåglar märkta/påträffade vid Mälby Kvarn.