Villåttinge härad

Villåttinge härad var ett härad i mellersta Södermanland och bestod av den nordvästra delen av den sörmländska sjöplatån och från sjön Båven i söder mot nordväst
och Mälarmårdens skogstrakter.
Det var i mitten på 1300-talet som den nuvarande häradsindelningen gjordes i Södermanland. Denna nya betäckning ersatte det gamla
 hundare. Namnet skrev på 1200-talet som Wilattunge. Det har antagits betyda den vilsekomna åttingen d.v.s åttondelen. Villåttinge härads tingsplats  har legat vid
länsmansgården
i Malmköping åtminstone sedan 1500-talet.

Villåttinge härad omfattade åtta socknar: Dunker, Flen, Forssa,Helgesta, Hyltinge,Lilla Malma, Mellösa, Årdala samt Malmköpings köping, Flens- och Sparreholms municipalsamhällen.