Växter                                                       
Här följer en ännu ofullständig förteckning över de växter som kan hittats vilda eller förvildade (för närvarande 257 arter) samt de arter som odlas eller planterats
ut på min tomt. Syftet med listan är att visa exempel på olika växter som man kan hitta på sin tomt och väcka nyfikenhet för egna studier. Att kunna känna igen 
och namnge en växt är att ge den en identitet - okända växter förvandlas från ogräs till prydnader med sina särpräglade egenheter och utseenden. En tomtägare 
med ogräsbekymmer kan snabbt bli förespråkare för värnande av sina kanske 30 olika maskrosarter! 

Bilderna har jag själv tagit på växter min tomt och ingen annanstans. Syftet med bilderna är endast att fotodokumentera arterna inte att plåta bilder för någon
pristävling eller för att väcka den stora massans beundran. Jag är ingen bra fotograf och har heller inga ambitioner åt det hållet, så om någon störs av kvaliten på 
bilder så föreslår jag att den personen söker sig till någon annans sajt.

Skulle något fel vara gjort i artbestämningen så är det säkert något jag gjort själv. Skicka gärna ett mail så rättar jag till det. Använd helst er webläsares 
(browsers) bakåt knapp när ni ska ta er tillbaks efter att ha tittat på en bild.  Systematiken följer Mossberg 1998.

Fam. Equisetaceae
Equisetum arvense
Åkerfräken
E. fluviatile Sjöfräken
E. sylvaticum Skogsfräken

Fam. Polypodiaceae
Polypodium vulgare Stensöta

Dennstaedtiaceae
Pteridium aquilinum
Örnbräken

Fam. Aspleniaceae
Asplenium septentrionale
Gaffelbräken

Fam. Woodsiaceae
Athyrium filix-femina
Majbräken
Cystopteris fragalis Stenbräken

Fam. Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas
Träjon
D. carthusiana Skogsbräken

Fam. Pinaceae
Picea abies
Gran
Pinus sylvestris Tall

Fam. Cupressaceae
Juniperus communis En

Fam. Salicaceae
Salix cinerea Gråvide
S. caprea Sälg
Populus tremula Asp

Fam. Betulaceae
Betula pendularia Vårtbjörk
Alnus fuliginosa Klibbal

Fam. Corylaceae
Corylus avellana Hassel
Ormhassel (odlad)

Fam. Fagaceae
Quercus robur Ek

Fam. Cannabaceae
Cannabis sativa
Hampa (tillfälligt vid fågelbord)

Fam. Utricaceae
Utrtica dioca Brännässla

Fam. Polygonaceae
Rumex longifolius Gårdskräppa
R. crispus Krusskräppa
R. acetosella Bergsyra
R. acetosa Ängssyra
Rheum xrhabarbarum Rabarber (odlad)
Polygonum aviculare
Trampört
Persicaria maculosa Åkerpilört
P. lapathifolia Vanlig pilört
Fallopia concolvulus
Åkerbinda

Fam. Chenopodiaceae
Chenopodium album Svinmålla
C.  polyspermun Fiskmålla

Fam. Caryophyllaceae
Moehringia trinerva Skogsnarv
Stellaria media.Våtarv
S. palustris  Kärrstjärnblomma
S. graminea Grässtjärnblomma
Cerastium fontanum Hönsarv
Sagina procumbens Krypnarv
Lychnis viscaria Tjärblomster
Dianthus barbatus Borstnejlika (okänd härkomst)
Saponaria officinalis Såpnejlika (förvildad)

Fam. Nymphaeaceae
Nuphar lutea Gul näckros

Fam. Ranunculaceae
Caltha palustris Kabbleka
Eranthis hyemalis Vintergäck (förvildad)
Aquilegia vulgaris
Akleja (förvildad)
Anemone nemorosa
Vitsippa
Hepatica nobilis Blåsippa
Ranunculus repens Revsmörblomma
R. acris Smörblomma
R. auricomus Majsmörblomma

Fam. Paeoniaceae
Paeonia xfestiva
Bondpion (odlad)

Fam. Papaveraceae
Chelidonium majus
Skelört

Fam. Fumariaceae
Fumaria officinalis Jordrök
Lamprocapnos spectabilis Löjtnantshjärta (odlad)

Fam. Brassicaceae
Alliaria petiolata Löktrav
Hesperis matronalis Hesperis
Barbarea vulgaris
Sommargyllen
Erophila verna Nagelört
Capsella bursa-pastoris
Lomme
Thlaspi arvense Penningört
Lepidium ruderale Gatkrassing
Brassica rapa Åkerkål

Fam. Crassulaceae
Hylotelephium telephium
Vanlig kärleksört
Phedimus kamtschaticus Kamtjaktafetblad (odlad)
P. hybridus
Sibiriskt fetblad (odlad)
P. spurius
Kaukasiskt fetblad (odlad)
Sedum lydium Lydiskt fetblad (odlad)
S. acre
Gul fetknopp
S. annuum Liten fetknopp
Sempervivum tectorum
Taklök (förvildad)

Fam. Saxifragaceae
Saxifraga granulata
Mandelblom
Rosenbräcka (odlad)

Fam. Grossulariaceae
Ribes rubrum Trädgårdsvinbär (odlad)
R. nigrum Svarta vinbär
Krusvinbär (odlad)
Röda vinbär (odlad)
R. uva-crispa Krusbär (även odlad)
R. alpinum
Måbär

Fam. Hydrangeaceae
Philadelphus coronarius
Doftschersmin (odlad)

Fam. Rosaceae
Aruncus dioicus Plymspirea (odlad)
Spirea xrosalba Torpspirea
Brudspirea (odlad
)
Filipendula ulmaria Älggräs
Rubus xstellarcticus Allåkerbär (odlad)
R. saxatilis Stenbär
R. idaeus Hallon
Rosa canina Stenros
Rosa villosa Hartsros
Geum rivale
Humleblomster
G. urbanum Nejlikrot
Röd nejlikrot (odlad)
Dasiphora fruticosa Tok (odlad)
Comarum palustre Kråkklöver
Argentina anserina Gåsört
Potentilla argentea  Femfingerört
P. erecta Blodrot
Fragaria xananassa Jordgubbar (odlad)
Fragaria vesca
Skogssmultron
Alchemilla sp. Obestämda daggkåpor
Malus sylvestris Vildapel
Sorbus aucuparia Rönn
S. intermedia Oxel
Cotoneaster nanshan Klippoxbär (odlad)
Prunus domestica ssp. insititia Krikon
P. avium Sötkörsbär (fågelbär)
P. cerasus Surkörsbär

Fam. Fabaceae
Lupinus polyphyllus Blomsterlupin (även odlad)
Vicia cracca Kråkvicker
V. hirsuta Duvvicker
V. sepium Häckvicker
Lathyrus linifolius Gökärt
L. pratensis Gulvial
Trifolium repens Vitklöver
T. hybridum Alsikeklöver
T. aureum Gullklöver
T. arvense Harklöver
T. medium Skogsklöver
T. pratense Rödklöver
Lotus corniculatus Käringtand

Fam Oxalidaceae
Oxalis acetosella Harsyra

Fam. Geraniaceae
Geranium sylvaticum
Midsommarblomster
G. robertianum Stinknäva

Fam. Aceraceae
Acer plantanioides Lönn

Fam. Hippocastanaceae
Aesculus hippocastanum
Hästkastanj

Fam. Rhamnaceae
Frangula alnus Brakved

Fam. Malvaceae
M. moschata x alcea
Mellanmalva (odlad)
Malva moschata Myskmalva (förvildad)

Fam. Hypericaceae
Hypericium maculatum
Fyrkantig Johannesört

Fam Violaceae
Viola odorata
Luktviol (odlad)
V. riviniana Skogsviol
V. tricolor Styvmorsviol
V. arvensis Åkerviol
V. xwittrockiana Pensé

Fam Lythraceae
Lythrum salicaria
Fackelblomster

Fam. Onagraceae
Epilobium augustifolium
Mjölkört
E. montanum Bergdunört
E. collinum Backdunört
E. ciliatum ssp. ciliatum Amerikansk dunört
E. ciliatum ssp. saximontanum Vit dunört

Fam. Apiaceae
Anthriscus sylvestris
Hundkäx
Pimpinella saxifraga Bockrot
Cicuta virosa Sprängört
Angelica sylvestris Strätta
Peucedanum palustre Kärrsilja
Heracleum sphondylium Björnloka

Fam. Ericaceae
Calluna vulgaris
Ljung
Vaccinium vitis-idaea Lingon
V.  myrtillus Blåbär

Fam. Primulaceae
Primula veris Gullviva
Rödviva (odlad)
Jordviva (odlad)
Hottonia palustris Vattenblink
Lysimachia vulgaris Strandlysing
L. punctata Praktlysing (odlad)
L. thyrsiflora
Topplösa

Fam. Oleaceae
Fraximus excelsior
Ask (odlad)
Syringa vulgaris
Syren

Fam. Menyanthaceae
Menyanthes trifoliata
Vattenklöver

Fam. Apocynaceae
Vinca minor
Vintergröna

Fam Rubiaceae
Galium boreale
Vitmåra
G. verum Gulmåra
G. palustre Vattenmåra
G. aparine Snärjmåra

Fam. Boraginaceae
Symphytum xuplandicum
Uppländsk vallört (odlad)
Myosotis scorpiodes Äkta förgätmigej
M. arvensis Åkerförgätmigej
Callitriche cophocarpa Sommarlånke

Fam Lamiaceae
Ajuga pyramidilis
Blåsuga (nu utgången)
Scutellaria galericulata Frossört
Galeopsis speciosa Hampdån
G. bifida Toppdån
Lamium album Vitplister
L. purpureum
Rödplister
Stachys palustris Knölsyska
Glechoma hederacea Jordreva
Prunella vulgaris Brunört
Origanum vulgare Kungsmynta (odlad)
Lycopus europeus
Strandklo
Mentha arvensis Åkermynta

Fam. Solanaceae
Nicandra physalodes
Ballongblomma
Solanum nigrum nigrum Nattskatta

Fam. Scrophulariaceae
Verbascum thapsus
Kungsljus
Scrophularia nodosa
Flenört
Digitalis purpurea Fingerborgsblomma
V
eronica chamaedrys Teveronika
V. officinalis
Ärenpris
V. serpyllifolia Majveronika
V. agrestis Åkerveronika
V. persica Trädgårdsveronika
Melampyrum pratense Ängskovall

Fam. Plantaginaceae
Plantago major
Gårdsgroblad
P. lanceolata Svartkämpar

Fam. Caprifoliaceae
Sambucus nigra
Fläder (odlad)
Lonicera caprifolium Kaprifol (odlad)
L. xylosteum Skogstry
Symphoricarpos albus
Snöbär

Fam. Dipsacaceae
Dipsacus fullonum
Kardvädd (odlad)
Succisa pratensis
Ängsvädd

Fam. Campanulaceae
Campanula rotundifolia
Blåklocka
C. persicifolia Stor blåklocka
C. glomerata 'Speciosa' Prakttoppklocka

Fam. Asteriaceae
Bellis perennis
Tusensköna (odlad)
Aster novi-belgii
Höstaster (odlad)
Gnaphalium sylvaticum Skogsnoppa
G. uliginosum Sumpnoppa

Helianthus annuus Solros
Achillea ptarmica
Nysört
A. millefolium Röllika
Leucanthemum vulgare Prästkrage
Tripleurospermum perforatum Baldersbrå
Matricaria suaveolens Gatkamomill
Tanacetum vulgare Renfana
Artemesia vulgaris Gråbo
Tussilago farfara Tussilago
Senecio viscosus Klibbkorsört
Echinops bannaticus Blå bolltistel
Arctium tometosum
Ullkardborre
A. minus Liten kardborre
Cirscium arvense Åkertistel
C.  vulgare Vägtistel
C. palustre Kärrtistel
Centaurea jacea Rödklint
C. montana Bergklint
Tragopogon pratensis Ängshaverrot
Sonchus arvensis Åkermolke
Lactuca muralis
Skogssallat
Lapsana communis Harkål
Taraxacum vulgare Ogräsmaskros
Pilosella officinarum ssp. pilosella Gråfibbla
H. umbellatum Flockfibbla

Fam. Convallariaceae
Convallaria majalis
Liljekonvalj
Polygonatum odoratum Getrams

Fam. Hemerocallidaceae
Hemerocallis fulva
Brunröd daglilja

Fam. Hyacinthaceae
Scilla siberica
Rysk blåstjärna "Scilla"
Puschkinia scilloides v. libanotica Porslinshyacint
Muscari botryoides
Pärlhyacint

Fam Alliaceae
Allium xhollandicum
Kirgislök (odlad)
Allium schoenoprasum Gräslök (vild)
A. oleraceum Backlök

Fam. Amaryllidaceae
Narscissus pseudo-narscissus
Påsklilja
N. poëticus
Pingstlilja
Galanthus nivalis Snödroppe
Tulipa sylvestris Vildtulpan

Fam. Liliaceae
Lilia bulbiferum
Brandlilja
Iris pseudacorus Svärdslilja

Fam. Iridaceae
Crocus vernus Krokus

Fam. Araceae
Calla palustris
Missne, vild kalla

Fam. Lemnaceae
Lemna minor Andmat

Fam. Alismataceae
Alisma plantago-aquatica Svalting

Fam. Sparganiceae
Sparganium erectum  ssp. microcarpum
Vanlig storigelknopp

Fam. Juncacaeae
Juncus filiformis Trådtåg
J. effusus
Veketåg
J. compressus Stubbtåg
J. bufonius Vägtåg
Luzula multiflora Ängsfryle
L. pilosa Vårfryle

Fam. Cyperaceae
Scirpus sylvaticus
Skogssäv
Carex spicata Piggstarr
C. ovina Harstarr

C. echinata Stjärnstarr
C. elongata  Rankstarr
C. vesicaria Blåsstarr
C. acuta Vasstarr

Fam. Poaceae
Festuca ovina
Fårsvingel
F. rubra Rödsvingel
F.  pratensis Ängssvingel
Poa annua Vitgröe
P. pratensis Ängsgröe
P. nemorosa Lundgröe
Dactylis glomerata Hundäxing
Briza media Darrgräs
Melica nutans Bergslok
Glyceria maxima Jättegröe
G. fluitans Mannagräs
Bromus benekeni Strävlosta
Elymus repens Kvickrot
Triticium aestivum Vete
Avena sativa Havre
Heliochotron pubescens
Luddhavre
Deschampsia cespitosa Tuvtåtel
D. flexuosa Kruståtel
Anthoxanthum odoratum Vårbrodd
Agrostis canina Brunven
A. capillaris Rödven
A. stolonifera Krypven
Phleum pratense Timotej
Alopecurus pratensis Ängskavle
Alopecurus aequalis  Gulkavle
Danthonia decumbens Knägräs
Nardus stricta Stagg
Panicum miliaceum Hirs
Setaria pumila Grå kavelhirs

Mossor och lavar
Väggmossa
Blåslav
Tuschlav

Övriga odlade växter:
Alunrot
Mossflox
Pärleternell
Klematis


Äpplen:
Transparante Blanche
Oranie
Aroma
Katja
+ tre okända sorter

Päron:
Carola
+ en okänd sort

Björnhallon "Tayberry"

Plommon:
Victoria
"Amerikanska jätteblåbär"
Surkörsbär