Min tomtlista

På sidan om Skunderns fåglar har jag beskrivit hur de olika arterna uppträder i området och har även detaljerad information om de mer ovanliga fynden.

Smålom
Storlom
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Storskarv
Rördrom
Häger
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Bivråk
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Dvärgörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Orre
Fasan
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Morkulla
Storspov
Småspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Skräntärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Tobisgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Gök
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Pärluggla
Tornseglare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tofslärka
Trädlärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppssångare
Flodsångare
Sävsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Snösparv
Lappsparv
Gulsparv
Sävsparv