Stor ängssmygare
(Ochlodes venatus)

stor_angssmygare.jpg (105342 bytes)
(Foto: Jukka Väyrynen)

En ganska vanlig art som faktiskt ser ut att hävda revir. Den sätter sig ofta på ett väl synligt solbelyst ställe och håller vingarna på det sättet som bilden visar. Det svarta fältet mitt på framvingen består av doftfjäll (som honan saknar) som utsänder feromoner som ska locka honor. Antagligen så är vissa platser bättre än andra för att dessa doftpartiklar ska spridas varför den snabbt jagar undan andra hannar i närheten. I juni -början av juli hittar man den utmed väg-, dikes- och skogskanter.