Sågen

Mälby kvarns såg byggdes någon mellan åren 1868-1877 och stod kvar fram till den revs i mitten på 1960-talet. Det finns inte mycket beskrivet av sågen. Sågen var från början  vattendriven 
och den elektrifierades troligen samtidigt  som kvarnen. Här på bilden från 1903 ses sågen i förgrunden. Kvarnen återfinns bakom sågen och syns inte på denna bild. Man kan också 
se ett vattenhjul på bilden.

sagen.jpg (65631 bytes)


I bakgrunden (t.h.)syns Mölntorp. Bilden jag fått av Hans Kagebäck som tillbringade somrarna på Mölntorp och Malmkärr under 1930-44. Fotografen okänd. Personerna på bilden är:
mjölnaren Axel Enkvist  i vit mössa (skymtar i bakgrunden), hans fru Augusta Enkvist i vi klänning (sitter på en lutande stock), Augustas bror Eric Gabrielsson (i vita kläder), framför 
Augusta i plommonstop står Carl August Lundgren, sittande till vänster sitter Augustas syster Maria Mathilda (gift med Carl August), Paret intill också de sittandes är Johanna och 
Carl Fredrik Wallgren (vänner från Eskilstuna), mannen längst till vänster kallades Mulle och var hjälpare vid sågen, de två yngre herrarna är Augustas brorsöner Evald och Gunnar 
Gabrielsson, längst fram i hembygdsdräkt står Hans Kagebäcks farmor Ebba Lundgren (dotter till Mathilda och Carl August), till vänster längst fram står Ebbas väninna Jenny Jonsson 
från Stubbkärr. 

Bilderna nedan finns publicerade i boken "Ett stycke Sörmland -Flens kommun i tiden och historien". Boken kom ut 1985 och utgavs av Flens kommun. Bilderna är sannolikt ur
Sörmlands museums arkiv.

       

På den vänstra bilden ser man sågen och kvarnen från Mälby kvarns sidan emedan den högra bilden tagen från Mölntorps hållet. Bilderna är troligen från början av 1960-talet. Sågen
revs som tidigare nämnts under 60-talets mitt. Den högra bilden anges i boken felaktigt som Mora kvarn (vilket är helt fel). I boken visas bara bilderna i övrigt nämns inte vare sig
sågen eller kvarnen.