Övriga djur

Här följer en ännu ofullständig förteckning över fynd av arter inom diverse andra djurgrupper som även dessa gjorts på eller i direkt anslutning till min tomt.

Daggmaskar
Skogsdaggmask
Lövdaggmask

Kräftdjur
Källargråsugga

Dubbelfotingar
Cylindroiulus silvarum

Enkelfotingar
Brun stenkrypare Lithobius forficatus
Jordkrypare Geophilus sp.

Klokrypare och kvalster
Klokrypare Neobisium sp.
Vanlig fästing Ixodes ricinus
Sammetskvalster Trombidium holosericeum

Snäckor och sniglar
Svart skogssnigel Arion ater
Trädgårdssnäcka Cepaea hortensis
Lundsnäcka Cepaea nemoralis
Vinbergssnäcka Helix pomatia

Spindlar
Jaktspindel
Micromata virescens

 

tradgardssnacka1.jpg (30881 bytes)
Trädgårdssnäcka.

snacka_sp.jpg (31207 bytes)
Lundsnäcka.


Vinbergssnäcka.


Okänd jaktspindel.

Micromata virescens