Mälby Kvarn

Mälby Kvarn ligger mitt i det sörmländska landskapet ca 1 mil norr om Malmköping i Flens kommun. Närområdet utgörs av ett småkuperat och varierat landskap. Här
ligger gränsen mellan
mellersta sörmlands herrgårdslandskap och mälarmården.

karta2.jpg (57258 bytes)

För att kunna få möjlighet till bra tomtlista (lista med djur och växter påträffade på tomten) när det gäller såväl insekter som fåglar så krävs bra förutsättningar i både läge, klimat och en
bra mix av biotoper. Sydsveriges kusttrakter har det oftast bäst förspänt och ska man ha skuggan av en chans i inlandet så krävs närhet till vatten på något sett.
Min tomt tillhör helt
säkert inte någon av de allra bästa utan mina listor är snarare att betrakta som resultat av många timmar i fält med trädgårdskötsel, snickeri och många timmar vid lamporna (fjärilar) och
vid tuben (fåglar). Nedan kan du få ett visst hum om vilka förutsättningar tomten har.

kv.jpg (24732 bytes) Åt norr gränsar min tomt mot åkern som syns bakom min kvarn. Dessa åkrar bildar ett mindre åkerflak mot
vänster i bild på ca 16 ha. Skogen som syns längst bort är en förkastningbrant med en sydsluttning.
Denna sydbrant är också Mälarmårdens (ett stort skogsområde söder om Mälaren) sydligaste gräns. Till
höger om kvarnen ligger min damm och till vänster en bäckravin som slingrar sig ner mot sjön. Bilden är
tagen från mitt hus rakt norrut. I anslutning till vägtrumman övernattar ibland strömstarar (som mest 7
fåglar samtidigt). I bäckravinen hitom kvarnen 38 strömstarar märkts åren 1988-91.   
Denna taskiga bild visar min för närvarande uttorkade damm. Bilden är tagen uppströms från kvarnen rakt österut. Vattnet kommer från Händösjön i Dunker och rinner som en bäck i genom en fuktsänka. När det finns vatten i den så är den ca 100m lång och bildar uppströms ett mindre kärrområde med bla häckande skogssnäppa. Bäckravinen kantas uppströms min tomt av höga alar och björkar samt en del salix. Nedströms dominerar al, hassel och björk. Spännande skådarmark eller hur? På topp här ligger mindre flugsnappare. mkdamm1.jpg (31277 bytes)
mkhuset2.jpg (19241 bytes) Bilden är tagen mot SSV från dammen ovan. Tomten fortsätter på vänstra sidan av vägen och gränsar
där till en svag nordsluttning med ungskog ner mot bäckravinen. Längst bort i bildens vänstra kan
skymtas att det lutar uppför lite grann. Vägen som går upp mot vänstar går upp på en mindre åsbildning
med barrskog. Till höger i bild bakom min vedbod kommer så en mindre beteshage som bryts av bäckravinen
ner mot sjön. Bakom denna så fortsätter det ovannåmnda mindre åkerflaket med sjönära mindre beteshagar.
I de stora asparna till höger häckar årligen 2-3 par kajor, 2-3 par starar och ibland göktyta. Kråka har häckat i
toppen emedan holkarna har olika gäster varje år. 

sjutsm.jpg (23409 bytes)

Den finaste utsikten har man i S-SV där sjön syns. Sjöutsikten är betydligt mer magnifik än vad bilden ger sken av. Tomten sluttar ner mot beteshagarna vid sjön och ligger ca 8-10 m över vattenytan. Från obsplatsen är det ca 75 m till vasshavet. Till vänster utanför bilden är det högre strandskog som gränsar ner mot Gåsviken (viken i bild). Till höger är en tidigare ö som sedan sjösänkningen 1913 blivit en sjönära udde. Detta är också platsen för Big sit och ringmärkning när sådan genomförs. Utmed sjöns östligaste del - alltså rakt över min tomt - i nordöstra delen av sjön passerar mycket av det sträck som försiggår. En hel del tranor (700ex på 3 tim är rekordet) och tättingar. Om man drar ett streck från Gävle till till Vikbolandet (Bråviken) så hamnar området precis under denna linje. Ren teoretiskt borde alltså fåglar som genar över från Gävlebukten mot Östgötakusten passera här. Det bör nog påpekas att området inte är någon höjdarsträcklokal - snarare kanske tvärtom. Många timmars slit till dålig betalning.