Malmköping 
Malmköping som från början hette Malma by  ligger ca 15 kilometer norr om Flen. Köpingen blev 1785 en av landets första friköpingar. Detta  innebar att köpingen 
hade fria handelsrättigheter till skillnad från lydköpingarna och var även fri från städernas skråtvång. Efter kommunsammanslagningen 1972 kom Malmköpings 
kommun att slås med Flens kommun med Flen som centralort. Flen är sedan gammalt känt som järnvägsknut och hemvist för framlidne diktarprinsen Prins Wilhelm. 
Många känner säkert till violen från Flen också. Denna viol var en flickasom arbetade på Wallinska bokhandeln som Ulf Peder Olrog kom att skriva en visa om.

Malmköping har en längre historia än Flen. Sedan många århundraden samlades militären för övningar på Malmahed. Redan på 1700-talet kom Malmköping med Heden 
att utgöra högkvarter och förläggning för Sörmlands regemente (1774-1921). Där militären fanns kom krogar, hantverkare mfl och så småningen bildades en liten köping. 
Regementet flyttades i början av seklet till Strängnäs (nuvarande P10). Idag är Malmköping en liten centralt i Sörmland strategiskt placerad småstad. Det är lätt att härifrån
nå länets alla hörn inom en rimlig tid (pendlingsavstånd).

Malmköping är Flens kommuns turistcentrum med en stor mängd besökare varje år. Mest känt bland attraktionerna är Spårvagnsmuséet samt Malmamarken. Malmköpings
tre marknader lockar många. Malmamarken besöks av runt 80 000 besökare emedan Gammeldags marknad och Gammeldags vintermarknad besöks av betydligt färre besökare.

Utöver Spårvagnsmuséet finns här Malmahedsmuséet (militärhistoriskt muséum), Militärfordonsmuséet, Naturum, Hembygdsmuséet. 

Läs mer på: www.malmkoping.nu