Länkar -värda att besöka!

Fåglar

Artportalen (rapportdatabas för fåglar, insekter osv)
Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO)
Flens ornitologiska förening
Katrineholm - Vingåkers Ornitologer
Strängnäs Ornitologiska klubb
Klubb tomt 100
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF)
Club 300

Växter

Den virtuella floran

Insekter

Föreningen Sörmlandsentomologerna
Sveriges Entomologiska förening
Svenska fjärilar

Övrigt

Skunderns Miljö- och Fiskeförening SMOFF