Kräldjur och grodor

Det finns inte något överflöd på arter inom dessa grupper på våra breddgrader, men här följer en lista
på de arter som uppträder på min tomt.

Skogsödla
Mindre vattensalamander
(obs ingen ödla)
Kopparödla (obs ingen orm!)
Huggorm
Snok

Åkergroda
Vanlig padda


Denna bleka och sannolikt utsvultna åkergroda är fotograferad på tomten den 10 april 2005. 


Trots avsaknad av vita eller gula fläckar på huvudet så är detta ändå en snok. Snoken har runda pupiller!


Mindre vattensalamnder är vanlig i våra trakter och hittas ofta på fuktiga ställen som under stenar i källare osv.
Under lekperioden på våren håller de till i vattensamlingar (ex dammar) och ser då draklika ut!


Kopparödlan är vanlig på de flesta ställen i våra trakter. Den håller sig ofta gömd i vegetationenoch hittas
lättast under stenar, grenar, i lövhögar osv.