Grobladsnätfjäril
(Mellicta athalia)


(Foto: Jukka Väyrynen)

Den vanligaste av våra nätfjärilar och en art med mycket stor variation: från nästan helt mörka individer med endast små orange fläckar till ljusa individer där det svarta rutmönstret knappast syns. För att helt säkert kunna skilja nätfjärilarna åt krävs att man tittar på bakvingeundersidornas teckningar. Arten finns över större delen av landet och ses mest i slutet av juni-juli. Exemplaret på bilden visar en typiskt tecknad individ.