Ekgördelmätare
(Cyclophora punctaria)

ekgördelmätare.jpg (101089 bytes)
(Foto: Jukka Väyrynen)

En sydlig art som i vårt land finns upp till mälardalen. Arten är knuten till skogsmark med ek där den inte är ovanlig. Jag hittar den årligen 
vid mina lampor i juli.