Dunkers socken

Dunkers socken är en av Sörmlands större socknar och ligger strax norr om Malmköping.

En socken är ett lokalt geografiskt område som ofta beskrivs som det område varifrån invånarna sökte sig till en viss kyrka. Ordet socken härstammar
från det fornnordiska sokn, som är bildat till verbet søkia (söka).
Dunkers socken har - enlig Nordisk familjebok från 1880 - en yta på 13 814
hektar fördelat på Villåtinge härad (13 342 hektar) och Öster-Rekarne härad (472 hektar). Antalet invånare i socknen uppgick till 1935 st år 1879 enligt
samma källa. Dunkers kyrka byggdes från början under 1200-talet varifrån delar finns kvar i den nuvarande kyrkan.

I boken Ett stycke Sörmland utgiven av Flens kommun 1985 skriver Svante Strandberg om de olika socken namnen i Flens kommun. Här uppges
bland annat att namnet Dunker hittats i en skrift från 1297 där det beskrivs om ett öresland jord i byn "duos solidos terre unum in dincker".

Namnet Dunker antas vara taget från sjön Dunkern (Dunckeren 1560). I ovan nämnda skrift görs försök att härleda betydelsen av själva namnet Dunker.
Kortfattat kan sägas att denna lyfter fram dels att namnet kan ha att göra med ordet dunkel i betydelsen mörk och då syfta på att sjöns omgivningar
möjligen kan ha varit skogbeklädda "mörka", dels att det kan ha med ett möjligt verb dunkra dvs larma ihållande och då syftande på sjöns ljudliga
dånande vintertid.