Däggdjur


Denna större skogsmus besökte min fågelmatning under några dagar i början av mars 2005.

Här följer en lista över diverse däggdjur som åtminstone tillfälligt setts på min tomt:

Nordisk fladdermus (bofast)
Långörad fladdermus (tidigare bofast)
Dvärgfladdermus (ett fynd)
Mustaschfladdermus (bofast)
Skogshare (tillfällig besökare)
Fälthare (regelbunden)
Rådjur
(regelbunden)
Älg (tillfällig besökare)
Räv (regelbunden)
Ekorre (regelbunden)
Utter (tillfällig besökare)
Bäver
(tillfällig besökare)
Lodjur (tillfällig besökare)
Grävling (regelbunden)
Mink (regelbunden)
Igelkott (regelbunden)
Näbbmus sp. (regelbunden)
Större skogsmus (regelbunden)
Husmus (regelbunden)
Brunråtta (regelbunden)
Ängssork (regelbunden)
Åkersork (regelbunden)
Vattensork
(regelbunden)
+ husets katter, får, kaniner (bofasta)
och en och annan hund
(tillfälligt)

Inom en radie på några ett par kilometer från min tomt har också setts:

Dovhjort (under utbredning)
Kronhjort (under utbredning)
Vildsvin
(regelbunden och bofast)
Mård (Bofast)