Mälby kvarns ägare (själva kvarnen)

OBS! Detta är vad vi känner till idag.

1697    Beata Åkesdotter (sannolikt en adelsdam i Mälby)
1725    (kvarnen uppges i handlingar tillhöra en adelsgård i Mälby)
1784    (kvarnen uppges i handlingar tillhöra en adelsgård i Mälby)
1700    - talets senare del Conductueren Magnus Ramberg och hans arvingar
1800    Änkefru Margareta Eleonora Ramberg

Från 1800 -talets första hälft till 1921 bönder i Mälby 

1920-12-06     Avsöndrad från: 11/48 mantal Mälby 1:4, 5/24 mantal Mälby 1:5, 11/48 mantal Mälby 1:6, 11/48 mantal Mälby 1:7, 1/24 mantal Mälby 1:8 och 
                        1/16 mantal Mälby 1:9. I avstyckningen ingick även den nyavstyckade "mjölnarängen". 
1921-04-07     Lagfart sökes av ny ägare till fastigheten (Kalle Karlsson?)
1931-07-15     John E. Ekström
1971-10-27     Hilma Egadelis (Lisa) Ekström (Boupptäckning efter Johns död)
1972-06-15     Ruth Marianne Karlsson
1981-11-02     Gunilla Maria Hallsten
1986-11-15     Jukka och Gunilla Väyrynen 

Mjölnare
Omkring 1820    Anders Olson
1852 - 1876        Gabriel Bengtsson (f1814 - 1879)
1876 - 1911        Axel Enqvist (f1837 -  1921)
1911 - 1921        Jonsson
                           Kalle Karlsson
1931 - 1971        John E. Ekström

Mölntorp (Mörntorp)
Den ursprungliga lilla mjölnarbostaden:
Omkring 1820   Anders Olson (som enligt citat i Ett stycke Sörmland får betala böter "Af mjölnaren Anders Olson i Mölntorp
                           Dunker Socken är - lagda böter för fylleri 2:10:8". Paragrafen visar att det rörde sig om fylleri i kyrkan.  
1852                   Gabriel Bengtsson  
1876                   Axel Enkvist  
1878                   Bygget av ett nytt Mölntorp påbörjas av Axel Enkvist varefter den gamla mjölnarbostaden blir snickarstuga
1921                   Axel dör och hans fru Augusta ärver huset
1936                   Augusta Enkvist dör och hennes systerdotter Ebba Lundgren ärver huset
1937                   Ebba friköper tomten och säljer fastigheten.
1937                   Felix och Ingrid Andersson. 
                           Oklart ännu hur länge Felix ägde fastigheten och vilka som ägde den innan Ljungmans. 
1982 -                 Hans och Gull-Marie Ljungman
2008                   Gamla huset rivs och det nuvarande byggs av Hans och Gull-Marie Ljungman.


Axel och Augusta Enkvist (bilden är i Hans Kagebäcks ägo och är troligen från 1906)

1790
Om Conductueren Magnus Ramberg finns att läsa i Ett stycke Sörmland (utgiven 1985 av Flens kommun) där Docenten och Universitetslektorn i 
nordeuropeisk arkeologi Hans Christiansson skriver om Mora i Dunker. Vi får där veta att Margareta Eleonora Schönberg får ärva gården Mora 1761. 
Margareta Eleonora var yngsta dotter till Carl Schönberg (son till Kommerserådet Nils Schönberg på Ekensholm) som var officer hos Karl XII och 
som satt tillfångatagen i Ryssland 1709-1723 och Elisabeth Forré från Livland. Margareta Eleonora gifter sig sedan med Conductueren (lägre militär 
grad vid fortifikationen) Magnus Ramberg. Att vara Conductuer var detsamma som att vara arktitekt. Magnus Ramberg var dessutom konstnär! 
Efter makens död 1790 på Mora gård bor Margareta Eleonora kvar där till 1796 varefter hon flyttar till Mälby!  

1800
Enligt den riksomfattande förmögenhetstaxering som genomfördes år 1800 uppges att änkefru Ramberg på Mora säteri i sin possession hade fem 
frälse- och skattegårdar i Dunker. Mycket sannolikt ingick Mälby (och därmed Mälby Kvarn) bland dessa. (Källa: Ett stycke Sörmland s 241).

1852
Gabriel Eriksson och hans hustru Brita Maja lämnar torparlivet vid Lövåsen i Lilla Malma socken och blir mjölnare vid Mälby kvarn.
Gabriel härstammade från Blacksta socken och Brita Maja från Helgesta socken. Med sig hade de tre barn: Eric, Carl Johan och Mathilda.
Efter inflyttningen till Mölntorp föddes ytterligare två barn: Sven August och Augusta. Sven August avled blott två månader gammal.
Innan flytten hade Brita Maja fått ytterligare fyra barn som också det dött i späd ålder. Familjen bodde i Mölntorp fram till 1876 i den gamla
mjölnarbostaden. När mjölnartjänsten det året övertogs av Axel Enkvist fick familjen flytta till den lilla backstugan Ede ett par hundra meter
från kvarnen. Gabriel bodde här till sin död 1879 liksom Brita Maja som avled 1889.  Dottern Mathilda (f1851) var liksom flera av sina syskon
döv. På initiativ av prosten A. Th. Bergman i Dunkers församling så får Mathilda möjlighet att 1864 börja som frielev vid Institutet för
Döfstumma och Blinda, Manillaskolan på Djurgården i Stockholm. För att bli antangen som frielev krävdes att man var fattig, välartad, arbetsför
och "lättfattlig". Strängnäs stift kom sedermera att bekosta hennes utbildning på Manillaskolan i sex år. Dunkers församling hade i sin tur åtagit
sig att bekosta hennes resor och reskläder. Utbildningen ledde till att Mathilda så småningom hamnade i Eskilstuna där hon sedermera träffade
den likaledes döve smidesarbetaren Carl August Lundgren. Deras gemensamma dotter Ebba är farmor till Hans Kagebäck som tillbringat
många somrar på Mölntorp. Mathildas bror Eric
(f1841 - 1918) som också han var döv och tillika polioskadad fick det inte lika förspänt. Han
förblev ogift. Eric arbetade som snickare och hjälpare vid kvarnen och sågen hela sitt liv. Eric som var kyrkskriven i backstugan Ede sågs
klättra upp på loftet i den gamla mjölnarstugan för att sova. Det verkade således som han föredrog livet i snickarstugan  - åtminstone
sommartid -  framför trängseln i en lilla backstugan.

1876
Mjölnarsysslan tas över av Axel Enkvist som flyttar in i den gamla mjölnarbostaden med sin hustru Catharina Lovisa och styvdottern Ida Maria.
Byggnationen av det nya "Mölntorp" påbörjas strax därefter ett femtiotal meter från mjölnarstugan. År 1880 avlider Catharina Lovisa i cancer.
Styvdottern Ida Maria som var ett "barnhusbarn" återvänder till Stockholm strax därefter 14 år gammal. Ett år efter hustruns bortgång gifter sig
Axel med Gabriel Bengtssons yngsta dotter den 22-åriga Augusta. Äktenskapet blir barnlöst.

1911  

Axel slutar detta år som mjölnare men fortsätter som snickare. Efter att det nya Mölntorp byggts så användes den gamla mjölnarbostaden
som snickarverkstad. Bland annat så snickrar Axel likkistor. Axel var också spelman och hördes också traktera såväl fiol som klarinett på olika
tillställningar. Han hade lärt sig att spela av "en bonde" (ej namngiven) från Söderlännakrogen i Länna socken. Tillsammans med  Johan Erik
"spel -janne" Gustafsson från Ekeby spelade de ofta på danstillställningar och bröllop. Om Augusta vet vi att hon var gästfri och att hon ofta
tillkallades som hjälp vid större festligheter. Axel avlider 1921 och Augusta 1936.

Allt detta och mer därtill finns att läsa i Malmköpings hembygdsförenings årsbok 2004 under rubriken En mjölnarfamilj vid Mälby kvarn och såg,
Mölntorp i Dunkers socken
skriven av Hans Kagebäck.